zondag, november 15, 2009

NVB09: don't blame the media

Na het NVB congres van afgelopen donderdag heb ik het erg druk gehad met school en thuis zodat ik pas zondagavond toekom aan het overdenken van mijn aantekeningen.
Over de keynote van Bas Haring heb ik na mijn vorige post niet zo heel veel op te merken hoewel het wel aardig was dat ik samen met collega's Peter en Klaas Jan nog wel de gelegenheid had om hem vlak voor zijn vertrek 5 minuten te spreken. Wat opvalt is dat hij zich al bij voorbaat indekt door wel erg relativerend te doen over zijn persoonlijke overpeinzingen. Okee, we nemen die mee omdat hij natuurlijk ook een van de beroepsgroepen vertegenwoordigt waarvoor informatieprofessionals al dat werk doen. Klaas Jan vatte het discussiepunt overigens heel aardig samen met zijn opmerking dat het probleem van opbergen en terugvinden door Bas Haring wordt gereduceerd tot documenten die hij eerst zelf gelezen heeft.

De kers op de taart vond ik afgelopen donderdag overigens echt het 'toetje' in de vorm van een bijdrage over de zoekmachine Summon. Het betrof een in aller ijl toegevoegde lezing ter vervanging van Maar
ten van Veen die wegens ziekte verstek moest laten gaan. Summon indexeert de uitgaven van verschillende wetenschappelijke uitgevers zodat je op een 'google manier' kunt zoeken in wetenschappelijke content. Het verschil met Google Scholar lijkt me in ieder geval de ontdubbeling en het feit dat de index van Summon minder slordig is opgebouwd dan die van Google. Een toepassing van Summon vind je bijvoorbeeld bij de Library van de University of Liverpool.

En dan kom
ik tenslotte bij de bijdrage waar ik in de titel van deze post naar verwijs, die van Andrew Keen. Dymphie heeft er live bloggend al verslag van gedaan. Keen wilde ons in ieder geval warm maken om zijn nieuwe boek te kopen. Social media (wikipedia, netwerksites) vormen in zijn ogen een bedreiging voor de sociaal-culturele verhoudingen. Gezag wordt ondermijnd en persoonlijke vrijheid komt in gevaar door een "Darwinian struggle for attention and reputation". Gelukkig geeft Keen ook wel aan dat je dat de internettechnologie zelf niet kunt verwijten. Sterker nog: in NRC van zaterdag 14 november staat een zeer lezenswaardig artikel van Frank Furedi waarin hij vanuit een heel andere invalshoek ook tot de conclusie komt dat het afwijzen van maatschappelijk gezag (hoe contradictioneel dat ook klinkt) de autonomie van het individu in gevaar brengt.

Technorati tag: