maandag, juni 09, 2014

Zoetemelk


Eeuwige Tweede maar ik geef het je te doen: op je 38e nog eens wereldkampioen. Niet zijn allergrootste overwinning
maar zo herinneren ze hem wel in 52.19291215,4.5835685

zondag, januari 05, 2014

Foei, mijnheer Bloem!

Bladerend in een paar oude nummers van het vermaarde Hollands Diep (dat uit de jaren '70 en dus niet die glossy die het een jaar of 5 geleden opnieuw probeerde) stuit ik op "Gij waart een kind, dat àl zijn speelgoed brak", wat toch wel erg doet denken aan "Gij waart een kind, dat nachten wakker lag".

Die mijnheer Bloem toch, die heeft zich hier wel erg laten leiden door dat zinnetje van Willem Kloos dat hij ongetwijfeld gekend heeft! Zeker omdat dat kenmerkende "Gij waart" ook in 1931 al wel wat ouderwets en Bijbels geklonken moet hebben voor de Hollander die hij was.

Ter vergoelijking mag eraan worden toegevoegd dat zijn gedicht natuurlijk wel veel essentiëler is.

vrijdag, januari 03, 2014

Journal rankings bij Google

In Google Scholar kun je nu ook de h-index voor een publicatie (=tijdschrifttitel) opvragen. Precies zoals bij een persoonlijke index gaat het om het aantal artikelen dat nog een aantal citations heeft dat minstens zo groot is als het getal dat de plaats in de rangschikking aangeeft. Bijvoorbeeld: in tijdschrift I komen publicaties voor die successievelijk 23, 12, 10 en 2 keer worden geciteerd. De h-index voor tijdschrift I is 3, omdat de 4e publicatie minder dan 4 keer wordt geciteerd.

De h-index voor publicaties is zeer relevant voor professionals die zelf willen publiceren. Het helpt je om de 'betere' tijdschriften voor je vakgebied op te sporen. Met de Metrics van Google Scholar kun je gericht zoeken naar een specifieke tijdschrifttitel, maar interessanter is het om de top 20 voor een vakgebied op te roepen. Zo zie ik dat het Journal of Academic Librarianship (waar ik in 2012 zelf in publiceerde) op nummer 6 staat in de categorie Library & Information Science met een index van 27. Ik moet er wel aan toevoegen dat mijn eigen publicatie niet aan die score bijdraagt.

Rest de vraag hoe lang het duurt tot Google ook Altmetrics (zoals het aantal likes, downloads of vermeldingen op Twitter) voor onderzoekers of publicaties gaat vermelden.

zondag, september 08, 2013

Discovery tools

Retweeted door Eric Sieverts: een zeer interessant artikel waarin Ebsco DS, Summon en Google Scholar worden vergeleken. Bovendien worden er interessante gedachten gewijd aan de impact die de opkomst van Discovery Tools heeft voor instructie in informatievaardigheden.

Asher, A. D., Duke, L. M., & Wilson, S. (2012). Paths of discovery: Comparing the search effectiveness of EBSCO Discovery Service, Summon, Google Scholar, and conventional library resources. College & Research Libraries.

maandag, mei 20, 2013

Informatievaardigheid op de werkplek

Interessant artikel over het verschil in beleving van informatievaardigheid door recent afgestudeerden en hun werkgevers (Head et al. 2013). Werkgevers verwachten van junioren dat ze niet aarzelen om hun meer ervaren collega's te betrekken bij het oplossen van informatieproblemen, de recent afgestudeerden zelf zijn daar erg aarzelend in. Herkenbaar vanuit het onderwijs: zeker eerstejaars studenten willen hun werk best aan medestudenten laten zien maar liever niet aan hun docent, tenzij het gaat om een formeel inlever- of feedbackmoment. School en de werkplek, dat is blijkbaar nog steeds een wereld van verschil.

Naschrift 22 mei: Alison Head kennen we ook van ander onderzoek naar informatiegebruik door College students (samen met Michael Eisenberg).