zaterdag, november 21, 2009

Information Research een beroepstaak?

Afgelopen maandag is bij mijn opleiding het onderwijsblok Deskresearch weer van start gegaan. Voor IDM'ers een verplicht propedeuseblok en een keuze/minorblok voor studenten van andere opleidingen. Studenten kiezen in groepjes van 2 of 3 zelf een bedrijf of organisatie en namens die organisatie treedt een docent op als opdrachtgever met een concrete informatievraag. Zo krijgt het groepje 'Shell' de opdracht om onderzoek te doen naar waterstof als energiebron en het groepje 'Greenpeace' het onderwerp fondswerving. Het op te leveren product is een Information Review in de vorm van een database (MS Access, Adlib Lite of Refworks) en deelproducten zijn onder andere een offerte en de gebruikte zoekstrategie.

Gedurende het project verwerven studenten kennis en vaardigheden met betrekking tot het gebruik van zoektechnieken, (commerciële) bibliografische databases, het diepe web, communicatie- en onderhandelingsstrategieën en het onderhoud van een referentiebestand. Uiteraard dienen studenten zich ook te verdiepen in het bedrijf dat opdrachtgever is en verwerven ze meer algemene projectvaardigheden.

Onder vakgenoten is er eigenlijk nooit discussie over de relevantie van de competentie Deskresearch voor hbo-studenten. Wel twijfelt menigeen aan het feit of Deskresearch als dienstverlenende activiteit nog wel kan worden beschouwd als een beroepstaak van IDM'ers. Autonome professionals vergaren tegenwoordig toch vooral zelf hun informatie! is de gedachte die daar ongetwijfeld achter zit. Voor wat het waard is: bij PricewaterhouseCoopers denken ze daar anders over.

Technorati tag:

5 Comments:

Blogger Edwin Mijnsbergen said...

Zou er een onderzoek zijn dat aan de hand van verschillende cases in begrijpelijke taal aantoonbaar maakt dat infoprofs dit sneller, goedkoper en veel beter kunnen dan niet-specialisten? Het punt is dat je vrijwel altijd wel informatie boven water kunt krijgen. Daar moet je echt je meerwaarde nog bewijzen.

Het is ook best interessant om na te denken over concepten die aansluiten bij de tijdsgeest en het eigenzinnige een beetje omzeilen.

De infospecialist doet het meeste werk maar deelt zijn zoekstrategie en alles wat daarmee samenhangt in een online database, wiki of 'whatever'. De medewerkers voor wie de informatie bestemd is kunnen online aanvullen, meepraten en reageren. Het eindresultaat zou dan het beste van twee werelden kunnen zijn.

Lastig daarin is wel dat de medewerkers dan misschien minder genegen zijn hun kennis te delen. Als je direct en solo voor je eigen project informatie zoekt is het een hele stap om dat ook nog eens te gaan delen. (hoewel boeken als Wikinomics voldoende voorbeelden aandragen die aantonen dat het wel mogelijk is)

Interessante materie hoe dan ook!

7:20 p.m.  
Blogger Jos van Helvoort said...

@Edwin, als ik mijn huis wil laten schilderen heeft de schilder er ook geen moeite mee om mij een offerte te sturen waarin hij aangeeft wat hij gaat doen, welke verf hij gaat gebruiken en dergelijke. Ik kan het ook zelf doen, maar ja .... (tijd, ervaring). Zouden onze klanten dat soort overwegingen ook niet maken?

10:58 p.m.  
Blogger Edwin Mijnsbergen said...

Daar zit wat in Jos :-)

12:57 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Yup! IR is een beroepstaak. Of IDM'ers in de beroepspraktijk waar ze in werken, dit nog vaak doen, is een geheel andere vraag.

Voorbeeldje:
ik heb de afgelopen week op pubmed binnen twee minuten de artikelen gevonden voor mijn fysiotherapeut waar zij ondanks een workshop van haar opleiding, over pubmed, niet bij kon komen.

Overigens, ondanks deze workshop "bronnen vinden op Internet" had de fysiotherapeut nog niet van Deep Web gehoord; ze viel zowat vna haar stoel toen ik daar wat over zei...
En, Erwin, er is zo een vijftien jaar geleden een onderzoek geweest waarbij de research resultaten tussen chefs de clnique en medisch gespecialiseerde IDM'ers werd vergeleken.
Vraag was zoiets als: welke operatie is het meest geschikt voor deze klacht aan de rug.
De IDM'ers wonnen hands down, niet alleen volgens de statistische gegevens mar OOK volgens de specialisten zelf: in snelheid, volledigheid en betrouwbaarheid van bronnen.
Of dit soort onderzoek recent nog is gedaan? Geen idee!

Retrieval is niet mijn specialisme, noch fysiotherapie; maar collega zijn van Jos leert een mens veel over retrieval!


Grada

7:25 p.m.  
Blogger Edwin Mijnsbergen said...

@Grada: rijkelijk laat, maar ik zie nu pas je reactie. Hartelijk dank voor het voorbeeld!

(En leuk je weer eens te lezen :-) )

3:49 a.m.  

Een reactie posten

<< Home