zondag, november 09, 2008

Hardleerse Knip- en Plakkers

Morgen begint 'week 10' in het hoger onderwijs wat betekent dat docenten en begeleiders de week daarvoor druk in de weer zijn geweest met het beoordelen van assignments, onderzoekspapers en adviesrapporten. Een van de grootste ergernissen voor mij en veel van mijn collega's is het ongebreidelde gebruik van teksten en gegevens van anderen (meestal gevonden op het internet) zonder bronvermelding.

In een van de cursussen waar ik de afgelopen periode bij betrokken was als docent, hadden de studenten onder andere als opdracht om een Engelstalig 'Country Report' te schrijven ter voorbereiding op een stage of minorstudie in het buitenland. Onderdeel van het assignment was uitdrukkelijk het gebruik van externe informatie met een verantwoording van de gebruikte bronnen in de vorm van een literatuurlijst en correcte verwijzingen naar de titels daarvan in de tekst van het rapport. Aan deze 'International Course' werd deelgenomen door studenten van verschillende opleidingen uit onze afdeling ICT&Media (Informatica, Bedrijfskundige Informatica, Technische Informatica, IDM en Communicatie & Multimedia Design).
Hoewel er in de workshops en feedbackbijeenkomsten expliciet aandacht was besteed aan de functie van bronverwijzingen (verantwoording van je betoog, controleerbaarheid van de gebruikte gegevens) lijkt het erop dat het kwartje nog lang niet bij alle studenten is gevallen. Zelden zal daar sprake geweest zijn van opzettelijke pogingen om de docent te misleiden ("plagiaat") want de verwijzingen werden vrijwel altijd wel gegeven maar dan op zo'n manier dat echt niet te achterhalen was welke gegevens nu afkomstig waren uit welke bron. De meest gebruikte methode was een vermelding van 3 of 4 bronnen aan het einde van ieder hoofdstuk of paragraaf. Een goed voorbeeld van "poor practice" waar ik in ieder geval een volgende keer aandacht aan zal moeten besteden.

Veel opmerkelijker was echter mijn constatering dat studenten die een serieuze poging deden om in hun tekstuele betoog hun bronnen te verantwoorden (omdat hun docent dat nu eenmaal wilde, denk ik dan) er vervolgens heus geen been in zagen om foto's, tekeningen of tabellen van anderen zonder enige verantwoording te gebruiken als illustratiemateriaal. Het zit met andere woorden bepaald nog niet 'tussen de oren' bij onze lieve studenten.
Technorati tag:

2 Comments:

Blogger Peter Becker said...

Ha Jos,

En waar komt bovenstaand plaatje vandaan?;-)

8:24 p.m.  
Blogger Jos van Helvoort said...

@ Peter,
volgens goed digitaal gebruik kun je dat op een website duidelijk maken door de hyperlink expliciet te houden.
Jos.

11:00 a.m.  

Een reactie posten

<< Home