dinsdag, oktober 07, 2008

Studenten leren plagiëren

Tijdens de Online Conferentie Nederland heb ik vanmiddag de Track Mediawijsheid bijgewoond. Van de drie bijdragen die ik in deze Track kon meemaken (moest helaas wat eerder weg vanwege avondonderwijs aan de Haagse Hogeschool) was die van Caroline Timmers (Saxion) voor mij zonder meer de meest interessante. Caroline deed verslag van resultaten uit een deelonderzoek in het kader van haar promotie-onderzoek naar de "effecten van digitale toetsing op de informatievaardigheden" van studenten.
Het deelonderzoek betrof een survey naar informatiegedrag en informatievaardigheden van studenten van de opleiding Marketing & International Management van haar eigen hogeschool, en een vergelijkbare survey onder studenten uit het wetenschappelijk onderwijs. Een van de meest opvallende conclusies was toch wel dat voor studenten van de Saxion opleiding MIM gold dat van de 2e jaars studenten een veel groter aantal slordig omgaat met citaten en bronverwijzingen dan van de 1e jaars. De studenten leren dus om te plagiëren. Dat stemt niet tot vrolijkheid. Welke rol docenten van de opleiding MIM daarbij spelen kon Caroline helaas niet zeggen.


Ook op het gebied van mediawijsheid nog de volgende tip: de aanmoedigingsprijs van het Victorine van Schaick Fonds werd gewonnen door de Tilburgse student Sanne Opree met haar masterthesis "Aanbevelingen voor het Rijksoverheidsbeleid met betrekking tot mediawijsheid". Haar scriptie staat hier op het internet.