zondag, april 23, 2006

Google en Typografie

Op deze blog wil ik zo af en toe ook nog wel eens wat schrijven over boekverzorging. Een van de onderdelen daarvan is de typografische vormgeving, een aspect dat in de eerste helft van de vorige eeuw hier in Nederland bijzonder in de belangstelling stond. Ik heb daarbij een zekere voorkeur voor wat toen doorging voor functionele typografie: de gebruikte letter en de bladspiegel moesten vóór alles de leesbaarheid ten goede komen. Anders dus dan bij bijvoorbeeld Piet Zwart die het meer zocht in vormexperimenten.
Nu is het eigenaardige dat het Google-logo gebaseerd is op een letterfont dat nauw aansluit bij de fonts die door de Nederlandse traditionele boekverzorgers en typografen (De Roos, Van Krimpen en later Dooijes) werden ontworpen c.q. gebruikt. Alleen wordt het bij Google gebruikt als letter in het beeldmerk, iets wat 'onze' typografen níet voor ogen hadden.
Over het 'Google Font' is op het www uiteraard volop gediscussieerd. Volgens de insiders gaat het om een 3d bewerking van de letter Catull. Omdat deze letter niet vrij beschikbaar is wordt er in diverse discussiegroepen gesproken over het alternatief dat het dichtst in de buurt komt, waarbij men dan uitkomt op de Book Antiqua, inderdaad ook een font dat teruggaat op de meer traditionele boektypografie. Een letterfont dus dat bij uitstek geschikt geacht wordt als boekletter en niet voor logo's of beeldmerken.
Ook op typografisch gebied toonde Google zich in de beginjaren dus eigenwijs wat er niettemin toe leidde dat we intussen niet om hun beeldmerk heen kunnen. En zij die het leuk vinden om zich met het succes van Google te identificeren, kunnen een kijkje nemen bij Googlefont.com !
Technorati tags: ;
Literatuur: Van de Zande, Serge (2006). Google and the tyranny of good design

1 Comments:

Blogger Willem Karssenberg said...

Interessant, deze informatie!
Ik heb er een berichtje van gemaakt op m'n weblog, met verwijzing naar deze bijdrage.
http://www.karssenberg.nl/weblog/2006/04/het-font-van-google.html

6:04 p.m.  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home