zaterdag, januari 12, 2008

Serious blogging

Ik houd er niet zo van om het onderscheid tussen 'oude' en 'nieuwe' media op te kloppen en ik heb me dan ook behoorlijk geërgerd aan een artikel in de boekenbijlage van NRC Handelsblad van vrijdag 11 januari, ook te vinden op de site nrc.nl - Boeken. Waar ik me vooral aan erger is het kunstmatige onderscheid dat in dat artikel wordt gemaakt tussen bloggers en 'experts´ waarbij de eerste groep wordt aangewreven dat ze zich vooral beperken tot eenzijdige meningen en scheldkanonnades. Terwijl er op zo veel vakgebieden inmiddels weblogs verschijnen waarvan de auteurs wel degelijk ook beschouwd kunnen worden als specialisten. Ze publiceren in veel gevallen in vaktijdschriften collegiaal beoordeelde vakartikelen en gebruiken hun weblog om in een minder formele sfeer nieuws uit te wisselen en af en toe een proefballonnetje op te laten. Voorbeelden uit de biblioblogosphere zijn er genoeg en de meer traditionele vakmedia op ons vakgebied lijken de blogosphere inmiddels zelfs te beschouwen als een interessante kweekvijver (zie de laatste redactiewisselingen bij IP). Ik breek er dan ook een lans voor om naar analogie van ´serious gaming´ gewag te maken van ´serious blogging´ en verwacht van NRC Handelsblad in de toekomst een heel wat genuanceerder standpunt.
Technorati tag:

5 Comments:

Blogger Ron Wessels said...

Jos,

Hoewel het verhaal idd wel een erg zwart/witte weergave geeft (professionals vs amateurs) heeft de schrijfster toch ook wel een belangrijk punt aangestipt: welke informatie is nog betrouwbaar?

Een beetje informatieprofessional zal daarmee wel uit de voeten kunnen en verschillende bronnen checken, maar hele volksstammen nemen klakkeloos berichten van twijfelachtige aard over. Op het gebied van informatievaardigheden is dan nog wel wat te scholen, maar dat hoef ik je vast niet te vertellen.

Het is overigens wel aardig om de meningen van verschillende stromingen tegenover elkaar te zien. Zoals altijd ligt de waarheid in het midden. Jammer dat de "professionele" bloggers over één kam worden geschoren met de massa 'echte' amateurs...

3:45 p.m.  
Blogger Edwin Mijnsbergen said...

Hier komt de discussie Keen/Weinberger ook weer in beeld.

Het klopt wel dat de nuance in beide werelden soms ver is te zoeken.

Ik ben het ook eens met het verhaal over het kunnen beoordelen van betrouwbaarheid.

Wat mij echter vooral interesseert is 'wat het grote publiek doet'. Zij willen steeds kortere informatie en betrekken hun info steeds meer uit kleine netwerken. De kennis van gelijkgestemden. De weetjes van de luidstroependen en meest zichtbaren.

Oude media zijn goed te vergelijken met de situatie op het web. Ook daar heb je kwaliteitskranten en pulp. En wat verkoop het beste?

Men zou niet moeten ageren tegen het web of fenomenen als blogs en sociale netwerken maar simpelweg moeten kijken hoe de maatschappij in elkaar steekt.

4:58 p.m.  
Blogger Edwin Mijnsbergen said...

Aardig om te vermelden in dit verband:

http://tinyurl.com/3933a7

6:38 p.m.  
Blogger Jos van Helvoort said...

@Ron & Edwin, wat een verstandige woorden allemaal. Edwin slaat de spijker aan het einde op zijn kop en dat is nu juist wat ik de NRC verwijt. Laten wij het voortaan hebben over 'serious blogging'.

9:20 p.m.  
Anonymous jansegers said...

Blogging is zich aan het specialiseren.

De meeste gewone gebruikers bloggen op hun profile bij Myspace, Facebook, Hyves of Netlog.

De betere gebruikers op Blogger, Wordpress, enz.

De serieus bedoelde gebruikers hebben een eigen url.

Ik heb niets tegen de term 'serious blogging' maar ik denk dat hij snel weer achterhaald zal zijn...

Ook al omdat microblogs zich massaal aandienen, evenals digg clones.

8:12 p.m.  

Een reactie posten

<< Home