zaterdag, november 17, 2007

Niet gelezen boeken

In Over het lezen van een boek (Marjolijn Drenth, 2000) lees ik een gedachte die te interessant is om niet vast te leggen. Op pagina 39 en 41 bespreekt zij het onderwerp 'bibliografische verantwoording'. Zij merkt in dat verband op dat ook de lijst met titels die uiteindelijk níet in de literatuurlijst terecht zijn gekomen, informatie verschaft over een onderzoek(1). Omdat zij het zoveel beter uitdrukt dan ikzelf citeer ik haar hier maar letterlijk: "De gebruikelijke literatuurlijst ... geeft informatie over de keuze die de auteur heeft gemaakt, de richting waarin hij zijn gedachten heeft laten gaan, de oriëntatie die aan zijn onderzoek ten gronslag ligt. Maar ze geeft geen informatie over de set van alternatieven waaruit werd gekozen. Dat maakt dat belangrijke informatie over de gemaakte keuze ontbreekt. Immers, 'in het algemeen is het kiezen van alternatief x uit set S niet precies hetzelfde als het kiezen van hetzelfde alternatief x uit set T'... Het kan van belang zijn te weten dat een auteur een keuze heeft gemaakt tussen boek A en boek B en uiteindelijk voor A heeft gekozen. Het kan van belang zijn te weten dat boek C niet tot de alternatieven behoorde, met andere woorden, dat de set slechts bestond uit de boeken A en B."

"En", zo vervolgt ze, "daarom gaat deze studie vergezeld van een bibliografie van Niet Gelezen Boeken."

Technorati tag:

(1) In filosofentaal spreekt men dan over de epistemische relevantie van de lijst van niet gebruikte literatuur

2 Comments:

Blogger Edwin Mijnsbergen said...

Dan moet er eigenlijk ook nog een lijst bij van wel gelezen maar niet gebruikte artikelen :-)

2:57 a.m.  
Blogger Jos van Helvoort said...

@Edwin Precies. Het gaat dus eigenlijk om 2 sets van literatuur, ieder met hun eigen "epistemische relevantie".
1) Een set van literatuur die wel gelezen is maar niet verwerkt
2) Een set van literatuur die wel relevant is maar door de onderzoeker niet is opgespoord.
In het onderwijs zijn we gewend om de "kwaliteit van het literatuuroderzoek" af te meten aan die tweede set.

5:07 p.m.  

Een reactie posten

<< Home