donderdag, mei 06, 2010

Dure Grap

Het volgen van een 'tweede studie' wordt een dure grap. De Wet Versterking Besturing Hoger Onderwijs maakt het mogelijk om het zogenaamde 'instellingscollegegeld' te vragen aan studenten die een tweede bachelor- of een tweede masterstudie willen volgen en dat is in veel gevallen fors meer dan het wettelijke tarief. Zo wordt bij mijn werkgever De Haagse Hogeschool met ingang van het studiejaar 2010-2011 7500 euro gevraagd in plaats van de wettelijke 1672 euro voor studenten die nog niet over een gelijkwaardig diploma beschikken.

Dat zou voor de deeltijdopleiding van IDM wel eens heel ongunstig kunnen uitpakken omdat aan die opleiding van oudsher nogal wat studenten deelnemen die deze studie beschouwen als een tweede kans om zich te bekwamen in het vakgebied waarin ze uiteindelijk terecht zijn gekomen.
Geruststellend voor onze huidige deeltijdstudenten is dat de regeling op De Haagse Hogeschool niet geldt voor hen die vóór 2010-2011 onafgebroken stonden ingeschreven. Een jaartje er tussenuit kan ze in de toekomst echter duur te staan komen!

Technorati tag: