maandag, mei 05, 2008

Informatievaardigheden & Web 2.0

Voor het voorjaarscongres van de NVB SB bereid ik een workshop voor over Web 2.0 en Informatievaardigheden. Dat is een thema dat vanuit verschillende invalshoeken mijn belangstelling heeft. Al die 'user generated content' op het nieuwe web zorgt er immers voor dat internetgebruikers nog meer dan in het verleden dienen te beschikken over het vermogen om informatie die zich aandient kritisch te beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid. Wij, informatieprofessionals, hebben ons natuurlijk altijd al gerealiseerd dat lang niet alles wat zich op het web aandient als een objectief verslag of een weloverwogen standpunt in werkelijkheid ook een verhulde poging kan zijn van een belanghebbende partij om ons (koop)gedrag te beïnvloeden, de publiciteit rond de Nederlandse uitgave van Andrew Keens The Cult of the Amateur heeft dat voor het grote publiek nog eens duidelijk over het voetlicht gebracht.

Maar zoals ik hierboven al zei, kun je de relatie tussen web 2.0 en Informatievaardigheden vanuit nog veel andere invalshoeken benaderen. In het onderwijs zijn wiki's en weblogs prachtige instrumenten om studenten hun eerste schreden te laten zetten op het pad van (wetenschappelijk) publiceren. Tegelijkertijd draagt dat bij aan wat Bart van der Meij in het laatste nummer van IK magazine de 'Personal Branding' van de Professional 2.0 noemde. Bijzondere aandacht moet dan wel worden besteed aan veiligheid en omgangsvormen op het web, waar ik ook de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe reken. Persoonlijke profielen op sociale netwerksites zullen bijdragen aan je professionele ontwikkeling (hoewel LinkedIn daarvoor meer geschikt is dan Hyves) maar de informatie die je daar achterlaat kan natuurlijk ook tegen je gebruikt worden. Het gaat hier met andere woorden over de meer strategisch informatievaardigheden waar ik drie weken geleden over schreef.

Een laatste trend die ik hier vast benoem is het veranderend zoekgedrag onder invloed van web 2.0. Naast klassieke information retrieval met behulp van 'keywords' in databases leidt web 2.0-technologie tot nieuwe manieren van informatie vinden die gebaseerd zijn op de tips en aanbevelingen van andere webgebruikers. George Lorenzo, Diana Oblinger en Charles Dziuban (Educause) menen zelfs dat ... "We are leaving the Information Age and entering the Recommendation Age". Waarmee we terug zijn bij het belang van een goed kritisch oordeel: de aanbeveling van de een is immers meer waard dan die van een ander.
Technorati tags:

2 Comments:

Anonymous Floris Weegink said...

Hallo Jos,

Wellicht ook interessant voor jou om in dit thema te bekijken, is een presentatie over de future of catalogs. Gaat over de 'Google-generatie'. Zie http://roytennant.com/presentations/2008tla/

Groet,
Floris Weegink
(floris.weegink@vlc.nl)

9:39 a.m.  
Blogger Jos van Helvoort said...

Dank je wel Floris. De ideeën van Roy Tennant zijn bekend maar deze presentatie kende ik niet. Biedt zeker aanknopingspunten.

11:19 a.m.  

Een reactie posten

<< Home