zaterdag, maart 08, 2008

De foto's van de Library of Congress op Flickr en een text cloud van de Nederlandse troonrede

Enigszins in de slipstream van het Delftse symposium UGame - ULearn vond vrijdagmiddag de IDM Den Haag conferentie over Tagging plaats. Zeker gezien het aangekondigde thema was Jenny Levine de absolute keynote speaker. Haar presentatie verschijnt nog op de Shifted Librarian Wiki maar ik haal er vast twee krentjes uit.

Als eerste was dat voor mij zonder meer de pilot van de Library of Congress om foto's uit de collectie op Flickr te plaatsen en het algemene publiek uit te nodigen om tags, commentaar en beschrijvingen toe te voegen. Nu is dat laatste al enige tijd heel gebruikelijk in de wereld van het cultureel erfgoed maar dat een prestigieuze organisatie als de Library of Congress daarvoor een algemene tool als Flickr gebruikt, dat mag toch wel opmerkelijk heten. Zou het een teken zijn dat het internet en met name web 2.0-toepassingen steeds serieuzer genomen worden?

In haar presentatie benadrukte Jenny bovendien dat tags en tag clouds al enige tijd niet alleen de functie hebben van zoekwoorden (zeg maar inhoudelijke metadata) maar bovendien gebruikt worden als een navigatiehulpmiddel (dat is de manier waarop ik op deze weblog gebruik maak van een cloud uit del.icio.us) en als een vorm van tekstanalyse. Als voorbeeld van dat laatste gebruikte ze een cloud die gebaseerd is op de State of the Union van 2008. Ik kan het niet nalaten om er hier ook een voor de troonrede van 18 september 2007 neer te zetten.
Technorati tag:created at TagCrowd.com